live-chat-status

Neurotraffic i exklusivt samarbete med Race Technology, är ett Nottingham (Storbritannien) baserat företag och erbjuder tillförlitliga telematiska lösningar för att minska förarens risk och kostnader för företag och privatpersoner.
Med vår state-of-the-art dataloggerteknologi utgör kärnelementet för våra säkerhetsloggare för att förbättra din flotta och drivrutins prestanda. Att kombinera lång erfarenhet inom olika fordonsapplikationer med vetenskaplig expertis inom trafiks psykologi kan vi erbjuda telematisk utrustning och tjänster för alla typer av förare och flotta.
Kunder som använder våra systemdrivrutiner och flottor brukar dra nytta av

  • Säkrare körning
  • Mindre vid felolyckor
  • Mindre bränsleförbrukning
  • Minskade hastigheter
  • Mindre slitage

Vi kan också erbjuda skräddarsydda lösningar för ett brett utbud av väg- och säkerhetsapplikationer, från loggare som används för specifika krav, t.ex. tuffa omgivningsförhållanden eller forskningsprojekt med sofistikerade krav och fältförsök.